شروع کنید

مقالات سایت

غذا به عنوان محرک مغز در افراد ADHD

غذا به عنوان محرک مغز در افراد ADHD

سطح پایین دوپامین در مغز افراد ADHD دلیل خیلی از کارهای به ظاهر مشکل زا در آنهاست! مغز انسان برای انجام کارهای روزمره دارای یکسری اولویت بندی می باشد.به عنوان…

بیش فعالی و مدرسه

کودک بیش فعال و مدرسه

 محیط کلاس و مدرسه همواره می تواند چالش هایی برای کودک بیش فعال داشته باشد او برایش دشوار است بی حرکت و بی صدا برای مدت زمانی بنشیند و روی…

تنبلی شناختی یا بیش فعالی

تنبلی شناختی یا اختلال نقص توجه و تمرکز؟!

حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد تنبلی شناختی Sluggig Cognitive Tempo(SCT)  یک اختلال شناختی است. تنبلی شناختی با نشانه‌های اختلال نقص توجه و تمرکز شباهت های زیادی دارد و تشخیص افتراقی…