شروع کنید

مقالات سایت

تنبلی شناختی یا بیش فعالی

تنبلی شناختی یا اختلال نقص توجه و تمرکز؟!

حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد تنبلی شناختی Sluggig Cognitive Tempo(SCT)  یک اختلال شناختی است. تنبلی شناختی با نشانه‌های اختلال نقص توجه و تمرکز شباهت های زیادی دارد و تشخیص افتراقی…

ADHD یا اضطراب؟

طبق اعلام نظرسنجی ملی سلامت کودکان (NSCH) که در سال ۲۰۱۶ انجام شده است، از هر ۱۰ کودک مبتلا به ADHD (بیش فعالی) سه کودک علائمی از اختلال اضطرابی را…