شروع کنید

بقای شی یا پایداری شی و ADHD

ژان پیاژه، نخستین کسی بود که بقای شی (Object permanence)در نوزادان را مورد مطالعه قرار داد. وی معتقد بود که بقای شیء یکی از مهم‌ترین ادراکاتی است که نوزادان به…

علت خستگی مزمن در افراد مبتلا به اختلال ADHD

خستگی مزمن یکی از معیارهای تشخیص رسمی برای ADHD نیست اما مطالعات نشان داده برخی از افراد مبتلا به ADHD دچار خستگی های مزمن نیز می شوند همانطور که می…

بیش فعالی و مدرسه

کودک بیش فعال و مدرسه

 محیط کلاس و مدرسه همواره می تواند چالش هایی برای کودک بیش فعال داشته باشد او برایش دشوار است بی حرکت و بی صدا برای مدت زمانی بنشیند و روی…