شروع کنید

تاریخچه اختلال بیش فعالی/نقص توجه(ADHD):

تاریخچه اختلال بیش فعالی/نقص توجه(ADHD):

ADHD history

ریشه های ADHD به قرن بیست و یکم بازمی گردد. ابتدا به عنوان یک دسته تشخیصی در دهه ۱۹۵۰ تحت نام‌های مختلف از جمله اختلال عملکرد مغزی (MBD)، سندرم Hyperkinesis و اختلال بیش فعالی در دوران کودکی ظاهر شد.
بعدها، این اختلال چندین بار در نسخه های مختلف کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) انجمن روانپزشکی آمریکایی تغییر نام داده و دوباره مورد بازبینی قرار گرفت تا اطلاعات جدید و درک جدیدترین تحقیقات را منعکس کند:
:DSM-II واکنش Hyperkinetic از دوران کودکی
DSM-III: اختلال نقص توجه ،ADD (با و بدون فعالیت بیش از حد)
DSM-III-R: اختلال نقص توجه / بیش فعالی،( اختلال ADD بدون بیش فعالی حذف شده است)
:DSM-IV اختلال کمبود توجه / بیش فعالی، ADHD )با ۳ نوع خاص(
:DSM-V در حال حاضر اختلال کمبود توجه / بیش فعالی، ADHD
ADHD قبلا با سایر اختلالات رفتاری نظیر افسردگی و اختلال رفتاری گروه بندی شده بود و در حال حاضر به عنوان یک اختلال روانپزشکی در DSM-V جزء اختلالات عصب- تحولی قرار می گیرد به این معنا که مبنای عصب شناختی داشته و در دوران رشد و تحول خود را نشان می دهد.

دکتر سمیرا یزدانی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *