شروع کنید
شغل مناسب افراد بیش فعال

کدام شغل مناسب افراد مبتلا به اختلالADHD است؟

داشتن اختلال نقص توجه، بیش فعالی (ADHD) به این معنا نیست که شما به خاطر تفاوت هایی در عملکرد مغزتان نتوانید موفقیتی در مسیر اهدافتان و شغل مناسب کسب کنید…