شروع کنید
درمان ADHD

بازی درمانی و اختلال نقص توجه، بیش فعالی (ADHD)

روانپزشکان و روانشناسان کودک مدتهاست که از بازی به عنوان یک ابزار درمانی برای کودکان مبتلا به مشکلاتی مانند ADHD، اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی استفاده می کنند. کودک بیش…

بیش فعالی و مدرسه

کودک بیش فعال و مدرسه

 محیط کلاس و مدرسه همواره می تواند چالش هایی برای کودک بیش فعال داشته باشد او برایش دشوار است بی حرکت و بی صدا برای مدت زمانی بنشیند و روی…